Groeilab

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

Op de Fakkel vinden we het belangrijk dat kinderen die meer aankunnen een passend aanbod krijgen. Binnen de klassen wordt er gewerkt met een aanbod op verschillende niveaus. Kinderen die meer aankunnen krijgen eerst een aanbod van compacten en verrijken. Als dit aanbod niet toereikend is, gaan we in overleg of de leerling een aanbod kan krijgen in het groeilab. Hiervoor hebben we criteria opgesteld. Samen met de leerkracht en de leerling worden de doelen voor deze leerling in kaart gebracht.

Elke twee weken gaan de kinderen naar het groeilab om daar aan hun doelen te werken. Indien nodig krijgen de leerlingen ook werk mee voor in de klas.

In de bijgevoegde folder leggen we uit welk aanbod we aanbieden, passend bij de leeftijd en doelen van de kinderen.

Folder Groeilab