Wie zijn wij

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

Op de Fakkel willen we samen groeien met open Bijbel. Als leerlingen, ouders en team vormen we samen een gemeenschap. We willen onze leerlingen leren groeien in liefde voor God, voor zichzelf, voor anderen en voor de schepping. Open en nieuwsgierig, met goed onderwijs. Onze school zien we als een hoopvolle plek. Er is ruimte voor iedere leerling om eigen gaven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uit te delen. De Bijbel ligt daarbij elke dag open en leert ons over het navolgen van Jezus. We geloven dat ieder kind tot bloei kan komen in het licht van Gods liefde.

In het identiteitsdocument van Scholengroep Hannah hebben we samen met andere Hannah-scholen opgeschreven wat onze diepste wortels zijn. De Fakkel is begonnen als een exclusief gereformeerde school, maar is inmiddels al zo’n 20 jaar het thuis voor allerlei christenen uit heel Almelo. De bijbel ligt iedere dag open, als het hart van onze school. Iedereen die op zoek is naar een hoopvolle en warme plek voor kinderen is van harte welkom voor een kennismaking!