Wie zijn wij

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

De Fakkel is een prachtige naam voor een gereformeerde school. Een fakkel geeft licht in het donker. Fascinerend: vuur, vlammen, met als doel: licht! Gods woord straalt licht uit, licht dat warmte geeft en uitzicht biedt: daarlangs moet je gaan, die weg is veilig. 

 

De Fakkel wil een school zijn waarin allereerst gewezen wordt op het Woord van God. Onze kinderen willen we graag leren ´fakkeldragers´ te zijn van dat licht: Gods Woord, de Bijbel. 

We hebben dat samengevat in deze zin: 

BLIJF IN GODS LIEFDE, LEEF IN ZIJN LICHT! 

De Fakkel wil als gereformeerde school een oefenplaats zijn van het Koninkrijk van God. We willen bij onze leerlingen het begrip laten toenemen over hun plaats en verantwoordelijkheid in het Koninkrijk van God en oefenen in een ‘Koninklijke levensstijl’. Kernwoorden waarmee we onze identiteit in ons onderwijs richting geven zijn: doop en verbond, koninkrijk en discipel schap, Gods plan met het leven van onze leerlingen. 

Wij zijn een gereformeerde school voor christenen. In de gemeenschap in en om de school delen we ons geloof in God. Dat verbindt ons met elkaar. Onze school is ruim opgericht door ouders uit de gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKV). De doelgroep beperkte zich aanvankelijk tot leden van de GKV. Sinds ongeveer 20 jaar zijn we er voor christenen uit alle kerkelijke denominaties en gemeenten die met ons ons identiteitsdocument kunnen omarmen. Datzelfde geldt voor leerkrachten die bij ons willen komen werken. We streven naar een school waarin ons geloof in God zichtbaar en tastbaar is in alle aspecten van onze school en ons onderwijs.