Visie op onderwijs

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

Onze missie en visie op onderwijs

De Fakkel is een prachtige naam voor een school. Een fakkel geeft licht in het donker. Fascinerend: vuur, vlammen, met als doel: licht! Gods woord straalt licht uit, licht dat warmte geeft en uitzicht biedt: daarlangs moet je gaan, die weg is veilig. De Fakkel wil een school zijn waarin allereerst gewezen wordt op het Woord van God. Onze kinderen willen we graag leren ´fakkeldragers´ te zijn van dat licht: Gods Woord, de Bijbel.

“Leer ons Uw weg te willen gaan, de fakkel van Uw Woord vooraan; laat stralen voor Uw aangezicht ons nieuwe leven door het Licht.” (gereformeerd kerkboek, gezang 131)

Missie: kinderen kunnen bloeien

De missie van De Fakkel luidt: Kinderen kunnen bloeien! In deze missie zit de gerichtheid op bloei van uw kind(eren). We geven namelijk dagelijks onderwijs vanuit het besef dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen die door onze hemelse Vader aan ons zijn toevertrouwd.

We willen dat uw kind opgroeit en opbloeit naar zijn of haar mogelijkheden. Daar zetten we ons volledig voor in!

Wellicht kijkt u wat vreemd op van het woord ‘kunnen’. Het kan namelijk wat terughoudend, niet ambitieus, overkomen. Echter, zo bedoelen we het niet. We kiezen heel bewust voor dit woord. Er zit een stuk afhankelijkheid in. We zijn afhankelijke mensen. De thuissituatie, het welbevinden, de specifieke talenten, ervaringen…
Kinderen zijn niet ‘maakbaar’. Het feit óf kinderen tot bloei komen hangt van heel veel dingen af.

Elk kind heeft zijn eigen unieke onderwijsbehoeften. Daarom passen we de organisatie van ons onderwijs zo aan dat we, zoveel als mogelijk is, tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. We doen dat in nauw overleg met u als ouder. Zo helpen wij kinderen om tot bloei te komen, in de groei naar zelfstandigheid.

Visie: F.I.T.

In het woord FIT ligt heel kernachtig onze visie op goed onderwijs besloten. Het woord fit zegt iets over vitaliteit van onze school, onze leerkracht én datgene wat we willen uitstralen, maar (vanuit het Engels ~ to fit) het zegt ook iets over passend.

In de woorden die in de afbeelding staan weergegeven leest u de kernbegrippen van waaruit wij werken.