MR

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

We vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en teamleden op De Fakkel mee kunnen praten over het beleid van de school. Daarom hebben we een medezeggenschapsraad (MR), waarin twee ouders en twee teamleden met de directeur van de school over het beleid praten. Daarnaast is er een speciaal Kidsteam met vier leerlingen uit groep 7 en groep 8.

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden maakt de MR gebruik van haar instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Deze rechten zijn geregeld in de Wet medezeggenschap scholen.

De algemene taken van de MR zijn het toetsen van het beleid, spreekbuis en klankbord zijn, signaleren, meeluisteren, meepraten en meebeslissen met de schoolleider.

Dit doen we door:

  • Gevraagd en ongevraagd mee te denken en adviseren bij ontwikkelingen ten aanzien van het onderwijsklimaat voor de kinderen, de werkomstandigheden voor het personeel en de betrokkenheid van de ouders binnen het onderwijs.
  • Gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen te doen.
  • Toe te zien op transparante en gezonde financiën vanuit het oogpunt van de continuïteit van de school.
  • Zichtbaar en toegankelijk te zijn zijn voor alle partijen, zijnde ouders, directie en personeel.

De leden van de MR zijn:

  • Petra Pruijssen (namens ouders)
  • Matthea Vrijmoeth (namens ouders)
  • Miranda Boeringa (namens team)
  • Arjan Jurries (namens team)

Heeft u vragen of onderwerpen die u met de MR wilt delen, dan kunt u contact met ons opnemen via: mrdefakkel@hannahscholen.nl.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR.