Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

TUSSENSCHOOLSE OPVANG EN VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG (TSO, VSO, BSO) 
Kinderen die onderwijs volgen op De Fakkel, kunnen tussen de middag op school overblijven. Dit is overigens niet verplicht. De leerkrachten eten met de kinderen. Daarna zijn de kinderen een half uur op het plein onder toezicht van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Op De Fakkel is er vanuit overleg met ouders en MR gekozen voor een bemensing met ouders. Elke dag loopt er een gediplomeerde TSO ouder op het plein geassisteerd door minimaal 2 andere ouders. We streven naar een dagelijkse besetting van minimal 5 ouders. De TSO ouders ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding a 5,- euro per uur. Ouders van kinderen die structureel gebruik maken van de TSO betalen hiervoor een bijdrage vanuit de ouderbijdrage. Ook dit is afgestemd met de MR.
Basisschool De Fakkel biedt geen mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang op de school zelf.
Wel werken we samen met meerdere opvangorganisaties. Zij halen- en brengen de kinderen van- en naar school. Christelijke kinderopvang Het Paleis is hier een voorbeeld van.