Identiteit

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

Op de Fakkel willen we samen groeien met open Bijbel. Als leerlingen, ouders en team vormen we samen een gemeenschap. We willen onze leerlingen leren groeien in liefde voor God, voor zichzelf, voor anderen en voor de schepping. Open en nieuwsgierig, met goed onderwijs. Onze school zien we als een hoopvolle plek. Er is ruimte voor iedere leerling om eigen gaven en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uit te delen. De Bijbel ligt daarbij elke dag open en leert ons over het navolgen van Jezus. We geloven dat ieder kind tot bloei kan komen in het licht van Gods liefde.

De Hannah scholen willen oefenplaatsen voor Gods Koninkrijk zijn. Leerlingen leren hier het belangrijkste doel van hun leven: leerling van Jezus Christus te worden en zo steeds meer op Hem te gaan lijken. Zo leren zij er voor elkaar te zijn en zich nu en later in te zetten voor deze samenleving.

In het identiteitsdocument van Scholengroep Hannah hebben we samen met andere Hannah-scholen opgeschreven wat onze diepste wortels zijn. De Fakkel is begonnen als een school van en door gereformeerde ouders, maar is inmiddels al zo’n 20 jaar het thuis voor allerlei christenen uit heel Almelo en omgeving. De bijbel ligt bij ons iedere dag open, als het hart van onze school. Iedereen die dat aanspreekt en op zoek is naar een hoopvolle en warme plek voor kinderen is van harte welkom voor een kennismaking