Blijf in Gods liefde, Leef in zijn licht!

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

Blijf in Gods liefde, Leef in zijn licht!

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

Identiteit

In de scholen van Hannah leeft het christelijke geloof en kent daardoor een klimaat van geborgenheid: waarin je wordt gezien, waarin er naar je geluisterd wordt, waarin je wordt beschermd en waarin je Gods liefde mag ervaren.

 

Lees meer

Aanmelden

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind

Groeilab

Het Groeilab op De Fakkel is weer van start gegaan. Wat voorheen de vaardighedengroep heette is nu veranderd in Het Groeilab. In het groeilab leren de kinderen specifieke vaardigheden zoals omgaan met frustratie, maar ook ontwikkelen ze leer-en...

Lees meer

Hannah

Deze school maakt onderdeel uit van scholengroep Hannah Lees meer

Vacatures

Bekijk onze vacatures