Wonderlijk Gemaakt

Heeft u vragen Bel ons (0546)867067

De methode Wonderlijk Gemaakt hanteren wij voor seksuele vorming.

Afgestemd op hun leeftijd leren kinderen over seksualiteit en hun lichaam, geschapen door de Heere God. In alle jaren werken we aan weerbaarheid. In de bovenbouw is er aandacht voor lichamelijke veranderingen, normen en waarden, seksueel misbruik en seksualiteit in onze maatschappij.