Vakanties en vrije dagen

Heeft u vragen
Bel ons (0546) 867067

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari
Studiedag 25 maart
Goede Vrijdag 10 april
Tweede Paasdag 13 april
Meivakantie 27 april t/m 6 mei
Hemelvaartsdag 21 mei
Dag na Hemelvaart 22 mei
Studiedag 29 mei
Tweede Pinksterdag 1 juni
Studiedag 2 juni
Zomervakantie 3 juli t/m 14 augustus