Naam van de school

De Fakkel is een prachtige naam voor een gereformeerde school. Een fakkel geeft licht in het donker. Fascinerend: vuur, vlammen, met als doel: licht! Gods woord straalt licht uit, licht dat warmte geeft en uitzicht biedt: daarlangs moet je gaan, die weg is veilig.

De Fakkel wil een school zijn waarin allereerst gewezen wordt op het Woord van God. Onze kinderen willen we graag leren ´fakkeldragers´ te zijn van dat licht: Gods Woord, de Bijbel.

We hebben dat samengevat in deze zin:

BLIJF IN GODS LIEFDE, LEEF IN ZIJN LICHT!

De Fakkel wil als gereformeerde school een oefenplaats zijn van het Koninkrijk van God. We willen bij onze leerlingen het begrip laten toenemen over hun plaats en verantwoordelijkheid in het Koninkrijk van God en oefenen in een ‘Koninklijke levensstijl’. Kernwoorden waarmee we onze identiteit in ons onderwijs richting geven zijn: doop en verbond, koninkrijk en discipelschap, Gods plan met het leven van onze leerlingen.

 

Lees het identiteitsdocument van onze vereniging VGPO de Oosthoek. Klik op de afbeelding om het document te openen.