Schoolgids

Heeft u vragen
Bel ons (0546) 867067

Elke nieuwe ouder krijgt een schoolgids bij de aanmelding van hun kind(eren). Aan alle ouders wordt elk jaar een aangepaste versie gegeven.