Ondersteunend personeel

Gedragsspecialist 
De gedrag specialist is gespecialiseerd tav gedrag en heeft hiervoor een master opleiding gevolgd.Onze gedrag specialist is mevr. M. Vosslamber.

Hoogbegaafdheidspecialist
De hoogbegaafdheid specialist is gespecialiseerd tav hoogbegaafheid en heeft hiervoor een masteropleiding gevolgd. Onze hoogbegaafdheidspecialist is mevr. M. Horstra-Dijkspecialist.

ICT-er
Er is een onderwijskundige bovenschoolse ict-er die de school ondersteunt met onderwijskundige ict beleidszaken. Mevr. W.Plaggenmarsch

Administratief medewerkster
De administratief medewerkster ondersteunt de directie t.a.v. administratieve taken. 

Conciërge
Eén keer in de twee weken is op dinsdag dhr. H. Douma aanwezig voor conciërge taken. Hij wordt hierin bijgestaan door een vrijwilliger.

Harry Douma

Conciërge

 

Christa. Buurman

Administratief medewerker