Ondersteunend personeel

Gedragsspecialist 
De gedrag specialist is gespecialiseerd tav gedrag en heeft hiervoor een master opleiding gevolgd.Onze gedrag specialist is mevr. Marchien Vosslamber.

Hoogbegaafdheidspecialist
De hoogbegaafdheid specialist is gespecialiseerd tav hoogbegaafheid en heeft hiervoor een masteropleiding gevolgd. Onze hoogbegaafdheidspecialist is mevr. M. Horstra-Dijk specialist.

ICT-er
Er is een onderwijskundige bovenschoolse ict-er die de school ondersteunt met onderwijskundige ict beleidszaken. Mevr. Marije Branderhorst.

Administratief medewerkster
De administratief medewerkster ondersteunt de directie t.a.v. administratieve taken. 

Conciërge
Eén keer in de twee weken is op dinsdag dhr. Harrty Douma aanwezig voor conciërge taken. 

Harry Douma     Conciërge

 

 

Sandra Ramaker

Administratief medewerker