Directie

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de school.

U kunt bij hem terecht voor alle zaken die met school te maken hebben. De onderwijskundig eindverantwoordelijke voor kind en onderwijs is primair de locatiedirecteur. De locatiedirecteur is bij ons op school de onderwijskundig leider. 

Directeur van de Fakkel is dhr. D. Dreschler

d.dreschler@vgpodeoosthoek.nl

 

 Dirk Dreschler