De Fakkel werkt vanuit duidelijke en gedeelde waarden. Dat doen we aan de hand van Schoolwide Positive Behavior Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

De kernwaarde van de Fakkel is Liefde.  Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid vloeien hieruit voort.