VEILIGE SCHOOL

Als school willen wij de sociale veiligheid van kinderen, ouders en leerkrachten waarborgen.

De Fakkel werkt vanuit duidelijke en gedeelde waarden. Dat doen we aan de hand van Schoolwide Positive Behavior Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. Lees verder...

Omdat duidelijkheid een belangrijke voorwaarde is voor het ‘zich veilig en geborgen voelen’ zijn er duidelijke afspraken nodig. Deze afspraken hangen in de school en in ieder klaslokaal. In de schoolgids kun je hier meer over lezen.

Daarnaast heeft de school een klachtenregeling, twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. Meer informatie treft u hierover aan in de schoolgids of onder het kopje schoolgids van deze website.

 

 

Klik op de afbeelding Goed Gedrag                               Klik op de afbeelding Pestpreventie 
voor ons PBS- beleid "Goed gedrag op de                  om ons Pestpreventiebeleid te lezen
Fakkel"