WELKOM!

We maken graag kennis met ouders die geïnteresseerd zijn in De Fakkel. Een kennismakingsgesprek verplicht u tot niets en we maken er graag tijd voor vrij. Een school uitkiezen is niet zomaar iets en dat vraagt om zorgvuldigheid. Dat start bij het maken van contact.

Onze school heeft een Gereformeerde identiteit en heeft als primaire doelgroep kinderen uit gezinnen met een levend geloof. Onze bestuurlijke basis is lidmaatschap uit een van de kerken Gereformeerd (Vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerd. En de school wil ook een welkom bieden aan christelijke ouders die het belangrijk vinden dat hun geloofsopvoeding aangevuld wordt op de basisschool, die waarde hechten aan Bijbelgetrouw onderwijs. Ook die ouders zijn van harte welkom, mits zij de doelstelling van het bestuur onderschrijven. Meer informatie vindt u onder het kopje identiteit.

Leerlingen van de Fakkel komen uit allerlei kerken:

  • Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
  • Christelijk Gereformeerde kerk
  • Pinkstergemeente
  • Gereformeerde kerken Nederland (hersteld)
  • Baptisten Gemeente
  • Syrisch Orthodox
  • Volle Evangelische Gemeente

In het toelatingsgesprek wordt gesproken over de identiteit van de ouders en van de school. Dit betekent dat het onderwijs op school in het verlengde ligt van de opvoeding thuis.

De ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren). Ouders van andere kerkelijke gezindten conformeren zich aan praktische uitwerkingen t.a.v. de invulling van onze gereformeerde identiteit op schoolniveau.