Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht gegaan. Onze stip op de horizon is realistisch inclusief onderwijs. Dat betekent dat we voor ieder kind een passende ondersteuning willen bieden. Wanneer dat niet lukt, zoeken we samen met de ouders naar een geschikte oplossing.

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we de zorg die wij de kinderen in onze huidige context kunnen bieden en wat onze beperkingen zijn. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich tot de directie van de school wenden.

De Fakkel werkt samen met andere scholen in de regio Twente Noord.