Tussen schoolse opvang (TSO)

Alle kinderen van de Fakkel blijven tussen de middag over op school. Doordat de school de functie heeft van een streekschool is er voor dit model gekozen. Het eten met de kinderen gebeurt door de leerkrachten en het toezicht houden in de grote pauze wordt door een kleine en vaste groep ouders verzorgd. 
 

Beknopte werkwijze TSO-systeem.
- De TSO wordt verzorgd door een kleine groep van +- 20 vaste ouders. Kinderen hebben op maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag dus te maken met telkens dezelfde ouders voor die dag.
- De ouders die de TSO verzorgen krijgen een vrijwilligersvergoeding van €5,- per keer. Deze wordt
   betaald vanuit een vaste bijdrage die ouders jaarlijks betalen*. 
   Gezinnen met 1 kind op de Fakkel 40 euro per jaar.
   Gezinnen met 2 kinderen op de Fakkel 55 euro per jaar.
   Gezinnen met 3 kinderen of meer op de Fakkel 65 euro per jaar.
- De middagpauze vindt plaats met 2 rondes:
   Ronde 1: 12.00-12.30 groep 3-4-8 op het plein en daarna in de klas eten.
   Ronde 2: 12.30-13.00 groep 1-2-5/6 en 6/7, zij hebben dan al gegeten.
- De school en de vaste groep ouders stemmen voortdurend op elkaar af. Regels, werkwijze,
   communicatie enz.
   Zo wordt er een doorgaande- en voorspelbare lijn gecreëerd.
- TSO-nascholing wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de school.
- Er wordt geïnvesteerd in voldoende en kwalitatief spelmateriaal.

Ambitie.
Het is de ambitie van de school om een veilige TSO te waarborgen met duidelijke en eenduidige verwachtingen. Pauzes waarbij leerlingen plezier hebben en waar tijd en aandacht is voor spel en de omgang met elkaar.

* Wanneer uw kind(eren) overblijven is deze bijdrage verplicht.
Het overblijven op de Fakkel is echter niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om uw kind op te halen en thuis te laten eten. De tijd hiervoor is echter beperkt en daar kan verder geen vrijstelling voor gegeven worden. Omdat de Fakkel een ‘stadschool / streekschool’ is zal in de praktijk blijken dat thuis eten vaak niet haalbaar is.
Mocht u in de buurt wonen en hier wel mogelijkheden voor zien, dan mag u hier dus gebruik van maken en hoeft u de vastgestelde bijdrage niet te betalen. Wanneer u uw kind(eren) dan een ‘losse keer’ op de Fakkel laat overblijven kost dat 1 euro per dag. Deze betaalt u aan de leerkracht.