METHODEN

Op de Fakkel kiezen we voor methoden die dekkend zijn voor de kerndoelen.

De volgende methoden worden gebruikt:

 • Rekenen & Wiskunde - De Wereld in Getallen - Gynzy Kids
 • Nederlandse taal - Taalactief versie 4 - Gynzy Kids
 • Aanvankelijk lezen - Veilig leren lezen
 • Begrijpend/studerend lezen - Nieuwsbegrip XL
 • Bijbelonderwijs - Startpunt
 • Aardrijkskunde - IPC
 • Geschiedenis - IPC
 • Natuur - IPC
 • Sociaal emotionele vorming - Goed gedaan, PBS
 • Creatieve vakken: hand - textiel - tekenvaardig
 • Verkeer - Op voeten en fietsen
 • Muziek - Vakdocent muziek
 • Engels - Rosetta Stone (gr. 7-8) en Stepping Stones (gr. 5-8)
 • Maatschappelijke verhoudingen - samenleving en staatsinrichting - IPC
 • Techniek - integratie in IPC en op creamiddagen
 • Sexuele vorming: Wonderlijk gemaakt

Specifiek voor de onderbouw:

 • Leerlijnen LVS Parnassys
 • Fonemisch bewustzijn (CPS)
 • Gecijferdheid bewustzijn (CPS)
 • IPC - Early Years