vaardighedengroep

Op De Fakkel werken we met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Met behulp van dit instrument kunnen we meer- en hoogbegaafde kinderen signaleren en diagnostiseren. Kinderen die gesignaleerd worden als (hoog)begaafd krijgen een aangepast lesaanbod. Hierin wordt extra uitdaging geboden maar ook wordt er gewerkt aan vaardigheden die minder ontwikkeld zijn.

Kinderen die sterk (een hoge A) scoren op een bepaald vakgebied, krijgen de compacte stof uit de methode aangeboden met daarnaast extra verrijking.

(Hoog)begaafde kinderen komen 1 keer in de twee weken bij elkaar in de vaardighedengroep, waar ze hun ontwikkelingsgelijken ontmoeten en de nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, zelfreflectie, zelfstandig werken en omgaan met frustraties en uitdagingen.