Groep 2

Bent u benieuwd wat wij in groep 2 zoal doen? We willen u er graag iets over vertellen!

Als we ’s morgens in de klas komen zoeken we ons plekje op in de kring. We mogen een prentenboek pakken en wachten zo tot alle kinderen er zijn. De ‘hulpjes’ zitten naast juf.

We beginnen de dag met het zingen van liederen en gebed. Elke maand leren we een psalm of gezang. Daarnaast leren we ook andere bijbelse liederen. Deze liederen sluiten doorgaans aan bij de bijbelvertelling.

Daarna volgt het kringgesprek. De kinderen vertellen hun belevenissen. Op vrijdag hebben we meeneemdag. Sommige kinderen nemen speelgoed mee en mogen er iets over vertellen. De kinderen leren ook om elkaar vragen te stellen over het meegebrachte speelgoed.

Dan volgt er een nieuwe activiteit. De kinderen kunnen op de dagritmekaarten zien wat die activiteit is. Dat kan werken bij de tafel zijn, spel en beweging, muziek, een reken- of taalactiviteit.

Elk jaar behandelen we een aantal verschillende thema’s. Dat zijn in ieder geval de jaargetijden. Andere onderwerpen kunnen zijn: de ijssalon, tijd en klokken, vlinders, muziekinstrumenten. De kinderen mogen ’s morgens een activiteit kiezen op het keuzebord. Dat varieert van vouwen, verven, knippen en plakken, een knutselopdracht tot de hoeken zoals: de huis-, bouw-, constructie-, stempel-, luisterhoek, ipad.

Vervolgens krijgen de kinderen zo langzamerhand trek in een tussendoortje. Dat noemen wij de fruitpauze. Elk kind geniet van een stuk fruit en een beker drinken. Daarna kunnen wij weer fijn aan het werk.

In de winterperiode wordt er veel gebruik gemaakt van het speellokaal. We kunnen daar spelen met klein spelmateriaal: hoepels, grote en kleine ballen, pittenzakken. Maar ook het grote materiaal wordt vaak ingezet. De kinderen genieten van verschillende opstellingen die we kunnen maken van het klim- en klautermateriaal.

Van het buitenspel geniet ook bijna elk kind. We hebben een schuur waarin veel rijdend materiaal staat: karren, skelter, fietsen, kruiwagens en steppen. Zodra het mooi weer is en de zandbak open gaat wordt ook het kleine materiaal weer intensief gebruikt. Emmers, scheppen en schepjes, zeefjes, harken, sjofels, bezems. Er is dus van alles te doen.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan taalontwikkeling. Dat wordt in verschillende vormen aangeboden. We gebruiken prentenboeken, voorleesboeken, boeken met taalspelletjes, vertelplaten.

We werken ook met de map fonemisch bewustzijn: Er worden leuke en praktische oefeningen gedaan om het fonemisch bewustzijn te oefenen. Er komen verschillende onderdelen aan bod: luisteren, bewustzijn van zinnen en woorden en lettergrepen, rijmen, synthetiseren van klanken, sorteren van woorden op beginklank, klanken toevoegen of weglaten of vervangen, analyseren van losse klanken, letters kunnen benoemen.

Voor  rekenen gebruiken we de map gecijferd bewustzijn.  De  kinderen  leren spelenderwijs omgaan met getallen en wiskundige begrippen. Daarbij komen de drie rekendomeinen aan bod: getalbegrip, meten en meetkunde. Dit alles wordt op een speelse manier aangeboden en geoefend.

Intussen hebben we trek gekregen van het harde werken. Om 12.15 uur gaan we met elkaar eten. Ouders eten tussen de middag met de kinderen. Na het eten gaan de kinderen naar buiten en hebben ouders  daar, tot 13.00 uur, het overzicht op de kinderen.

Het hangt er van af hoe de dagritmekaarten hangen: we blijven buiten spelen of gaan eerst naar binnen om vervolgens later op de middag weer aan spel en beweging van de kinderen tegemoet te komen.

’s Middags mogen de kinderen spelmateriaal uit de kasten kiezen. Dan is er ook gelegenheid voor de leerkracht om kinderen in een kleine kring extra hulp te geven.

Het kan zijn dat er een dagritmekaart hangt: muziek. Dan leren we doorgaans een lied dat aansluit bij het thema waar wij over werken. Ook ’s middags staat er altijd een taalactiviteit op het rooster.

Aan het eind van de middag ( 15.15 uur ) gaan we samen met de kinderen naar buiten. Dan kunnen wij, waar nodig, nog even een gesprekje met een ouder aanknopen.

We bereiden ons vervolgens weer voor op een nieuwe dag en zien weer uit naar een fijne en leerzame dag met de kinderen.

Juf Joke Bosch, dinsdag t/m donderdag
Juf Marchien Vosslamber, maandag