METHODEN

Op de Fakkel kiezen we voor methoden die dekkend zijn voor de kerndoelen.

De volgende methoden worden gebruikt:

 • Rekenen & Wiskunde - De Wereld in Getallen
 • Nederlandse taal - Taalactief versie 4
 • Aanvankelijk lezen - Veilig leren lezen
 • Begrijpend/studerend lezen - Leeslink
 • Bijbelonderwijs - Startpunt
 • Aardrijkskunde - Wereld van verschil
 • Geschiedenis - Bij de tijd
 • Natuur - Natuurlijk
 • Sociaal emotionele vorming - Goed gedaan, PBS
 • Creatieve vakken: hand - textiel - tekenvaardig
 • Verkeer - Digitale verkeersmethode
 • Muziek - Muziek moet je doen
 • Engels - Rosetta Stone
 • Bijbelonderwijs - Startpunt, de Bijbel leeft, Map: Geestelijke stromingen
 • Maatschappelijke verhoudingen - samenleving en staatsinrichting - Staatsinrichting voor de basisschool
 • Techniek - integratie in o.a MI projecten, diverse materialen
 • Sexuele vorming: Wonderlijk gemaakt

Specifiek voor de onderbouw:

 • Curriculum schoolrijpheid deel 4, taaltraining mondjesmaat
 • Bas gaat digitaal / Bas telt mee / Bas natuur
 • Leerlijnen LVS Pravoo
 • Fonemisch bewustzijn (CPS)
 • Gecijferdheid bewustzijn (CPS)